Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 19:00

Androidworld
Fortnite noteert piek van 8,3 miljoen gebruikers die tegelijk online waren
Fortnite heeft een torenhoge piek behaald wat betreft aantal spelers die wereldwijd tegelijk online zijn.

Read the full article on Androidworld »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com