Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 14:55

Emerce
Europese bijdrage voor zelfsturende drones
Elf samenwerkende ondernemers in Oost-Nederland ontvangen 2,3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het ontwikkelen van zelfsturende drones en een machine om met elektriciteit levensmiddelen te steriliseren.

Read the full article on Emerce »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com