Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 13:12

Bright
'Meer verkeersdoden door taxidiensten Uber en Lyft'
Taxidiensten zoals Uber en Lyft zorgen ervoor dat er meer autokilometers worden afgelegd. Daardoor vallen er meer verkeersslachtoffers, zeggen Amerikaanse wetenschappers.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com