Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 10:01

Numrush
Onderzoekers: ‘Illegaal downloaden te voorkomen door dreigen met surveillance’
Het illegaal downloaden van muziek kan eenvoudig voorkomen worden, suggereert een paper an de University of Nevada in Las Vegas. Wil je dat mensen niet langer muziek stelen van het internet, dan moet je ze vertellen dat het illegaal is en ze waarschuwen dat ze mogelijk in de gaten worden gehouden als ze het blijven [...]
Lees Onderzoekers: ‘Illegaal downloaden te voorkomen door dreigen met surveillance’ verder op Numrush

Read the full article on Numrush »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com