Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 09:30

Bright
'YouTube-gebruiker ziet vaak problematische video's'
Video's met onjuiste informatie, filmpjes waarin gevaarlijke dingen plaatsvinden en vernederende beelden: veel YouTube-gebruikers worden er mee geconfronteerd.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com