Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 08:01

Datanews.be
Burgerinitiatief wil uitrol Brussels 5G-netwerk verhinderen
Het burgerinitiatief ondes.brussels heeft een nieuw rapport overgemaakt aan het Brussels Parlement waarin het vraagt de nodige maatregelen te nemen om de uitrol van het 5G-netwerk in het Brussels gewest te verhinderen.

Read the full article on Datanews.be »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com