Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-11-18 07:22

Emerce
Update Digital Teams: Een goed team heeft de juiste mensen, processen en tooling
Het geheim van een succesvol digital team is om het gezamenlijke doel scherp te hebben en dat de teamleden én hun verwachtingen op elkaar zijn afgestemd. Het blijkt niet eenvoudig om een team te laten samenwerken in het almaar veranderende digitale werkveld. Onder meer Zalando, ABN Amro, Unive en Schiphol delen hun learnings met digital teams.

Read the full article on Emerce »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com