Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  08-11-18 20:45

AGConnect nieuws
Dropbox haakt voor security aan op Google, en anderen
Dropbox integreert met Google Cloud Identity, plus derden voor dashboards, toegangsbeleid en identiteitsbeheer.

Read the full article on AGConnect nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com