Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  08-11-18 15:00

Bits en Chips
Onderzoeksmiljoenen voor slimme optiek, snelle ultrasound en voedselrobots
57 promovendi en negentien postdocs kunnen de komende zes jaar samen met de industrie en maatschappelijke organisaties gaan werken aan nieuwe innovaties. Daartoe investeren NWO en het bedrijfsleven 28 miljoen euro in zes researchprogramma’s, gericht op slimmere optische meettechnieken, ultrasnelle ultrasound om vaatziektes op te sporen, nieuwe robotica voor voedselproductie, schone chemie voor de opslag […]​

Read the full article on Bits en Chips »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com