Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  08-11-18 14:50

Security.NL
18.000 datalekken gemeld sinds invoering privacywet AVG
Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei van dit jaar hebben Europese ...

Read the full article on Security.NL »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com