Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  07-11-18 08:46

Computable nieuwste ar...
Senaat beveiligt gasten-wifi met PPSK-Kiosk
Het gastennetwerk van de Eerste Kamer wordt beveiligd met een PPSK-kiosk. Dat is een zuil die voor iedere bezoeker een unieke toegangscode voor het wifi-netwerk genereert. De zuil waarvan er twee op het Binnenhof staan, was...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com