Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 15:34

Computable nieuwste ar...
Huishoudens handelen zelf in energie via blockchain
De Deventer startup Hanzenet heeft een blockchain-toepassing ontwikkeld voor de energiemarkt. Huishoudens kunnen daarmee zonder tussenkomst van energiemaatschappijen handelen in energie. Bijvoorbeeld de overcapaciteit van zonnepanelen die wordt doorverkocht aan buurtgenoten. Op het blockchainplatform worden de...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com