Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 10:59

Telecompaper Nieuws
CBb schrapt verplichtingen KPN vaste telefonie
De door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan KPN opgelegde verplichtingen uit het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie (2017) vervallen met ingang van 1 april 2019. Dat beslist het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de uitspraak op het beroep van KPN tegen dat besluit. 

Read the full article on Telecompaper Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com