Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 11:12

Computable nieuwste ar...
Fox-IT kiest drie extra bestuurders voor groeiplan
Securityleverancier Fox-IT heeft zijn bedrijfsstructuur veranderd en telt nu drie divisies. In het verlengde daarvan zijn drie directeuren benoemd. Christian Prickaerts is benoemd tot directeur managed services, Jurgen Delfos tot directeur crypto en Joost Reijne tot...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com