Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 11:06

Bright
Chrome weert alle reclames op sites na overtreding regels
Als een site een van de advertentieregels van de Google-webbrowser Chrome overtreedt, worden alle advertenties op die site binnenkort geblokkeerd.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com