Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 09:16

Computable nieuwste ar...
Vakbeweging nodig voor Big Tech
In de Verenigde Staten staakten onlangs 20.000 Google-medewerkers en freelancers omdat het bedrijf niet goed omgaat met aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag van hooggeplaatste medewerkers. Wordt het niet eens tijd voor een aparte tech-vakbond die de...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com