Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 09:01

Computable nieuwste ar...
Fiscus wil in 2019 massaal ict'ers werven
De Belastingdienst zit te springen om nieuw personeel. Vooral het binnenhalen van voldoende data-analisten en it'ers wordt een hele opgave. Ook fiscalisten en accountants zijn schaars. Door een massale uittocht is volgend jaar liefst 3.450 fte...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com