Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 04:27

Bright
Facebook op vingers getikt vanwege Myanmar
Facebook moet meer doen om te voorkomen dat het platform in Myanmar wordt gebruikt om aan te sporen tot geweld. Dat staat in een onderzoek van Business for Social Responsibility dat in opdracht van Facebook is uitgevoerd.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com