Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-11-18 06:25

Datanews.be
'Facebook moet beleid beter handhaven in Myanmar'
Facebook moet meer doen om te voorkomen dat het platform in Myanmar wordt gebruikt om aan te sporen tot geweld. Dat staat in een onderzoek van Business for Social Responsibility dat in opdracht van Facebook is uitgevoerd.

Read the full article on Datanews.be »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com