Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  05-11-18 18:44

Bright
Gat in versleuteling populaire opslagschijven
Enkele veelgebruikte opslagschijven hebben een beveiligingsfout. Wie toegang heeft tot zo'n ssd-schijf en beschikt over de juiste kennis, kan de beveiliging omzeilen. Zo is zonder een wachtwoord op te geven toegang te krijgen tot versleutelde informatie.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com