Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  05-11-18 11:18

Datanews.be
Europa investeert in AI-leugendetector die illegale migranten moet herkennen
De Europese Commissie investeert 4,5 miljoen euro in een screeningssysteem dat de gezichten van reizigers scant om na te gaan of ze de waarheid spreken. De test is omstreden want leugendetectors hebben een lage betrouwbaarheid en het is onduidelijk hoe kunstmatige intelligentie daar iets aan zou kunnen veranderen.

Read the full article on Datanews.be »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com