Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  03-11-18 09:45

DutchCowboys
De keerzijde van het filmen van ongelukken met je smartphone
De politie heeft eindelijk hard opgetreden tegen mensen die tijdens een ernstig ongeluk op de A58 aan het filmen waren. Het argument wat de politie hiervoor hanteert is dat je tijdens het rijden geen smartphone mag gebruiken, niet voor foto’s en zeker ook niet voor video’s.
Het fenomeen is inmiddels bekend en zegt iets over onze maatschappij. Als we de berichtgeving over dit onderwerp volgen komt het altijd op hetzelfde neer: mensen in nood lijken spannender om te filmen dan om ze te helpen...

Read the full article on DutchCowboys »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com