Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 20:28

Bright
Waarom de iPhone beter is dan Android én andersom
Waarom zweren sommige mensen bij Android en andere bij iPhones? Voor beide is wat te zeggen. Merijn neemt het op voor de iPhone en Bram voor Android.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com