Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 18:16

Bright
Geld besparen door app toegang te geven tot bankgegevens
Precies weten hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en hoeveel er uit je portemonnee verdwijnt. De meeste mensen weten wel zo ongeveer wat ze moeten betalen aan hypotheek of huur, energie en abonnementen op sport en media. Maar de exacte bedragen heeft niet iedereen paraat. De nieuwe app Dyme wil daar verandering in brengen. Dan moet je de app wel toegang geven tot je betaalrekening.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com