Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 15:38

Computable nieuwste ar...
Meeste datacenters steunen hergebruik restwarmte
Het afgelopen halfjaar zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid om de restwarmte van datacenters te hergebruiken. Meer dan de helft van de Nederlandse datacenters is actief betrokken bij zo’n hergebruikproject. Dat meldt de brancheorganisatie Dutch Data Center...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com