Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 14:31

Computable nieuwste ar...
Handel en productie niet klaar voor digitale toekomst
Nederlandse handels- en productiebedrijven (verladers) zijn nog niet klaar voor een toekomst met data en digitalisering in hun logistieke proces. De bedrijven geven zichzelf namelijk een magere 6,1 voor de mate waarin ze hun logistieke processen...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com