Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 14:16

Computable nieuwste ar...
'Iedereen bij Microsoft voelt empowerment-strategie'
Onder leiding van Satya Nadella maakt Microsoft een enorme cultuurverandering door. Doel is om mensen en organisaties in staat te stellen beter te presteren. Die nieuwe strategie van 'empowerment' wordt niet alleen met de mond beleden,...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com