Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 12:38

Computable nieuwste ar...
‘We zijn slordig bij de ontwikkeling van robots’
De afgelopen vijftig jaar aan softwareontwikkeling heeft ons geleerd dat we de gelaagdheid tussen een computer/machine en de programmering hiervan nog niet goed begrijpen. Hierdoor zijn we vaak slordig bij het gebruik en de ontwikkeling van...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com