Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 12:20

Computable nieuwste ar...
Topman Microsoft predikt vertrouwen als 'kurk voor it'
Vertrouwen is de kurk waarop informatietechnologie drijft. En vertrouwen kweek je door nauw met elkaar samen te werken. Deze boodschap gaf Satya Nadella, topman van Microsoft, mee in zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com