Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 11:31

Computable nieuwste ar...
‘Investeer om internationale quantumrace te winnen’
Microsoft, Qutech en StartupDelta maken zich hard voor meer Nederlandse investeringen en samenwerking op het gebied van quantumtechnologie. Volgens hen is ons land toonaangevend en liggen er volop kansen. Ze willen dat Nederland de internationale race...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com