Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 10:58

Computable nieuwste ar...
Opentext neemt Liaison Technologies over
Het Canadese Opentext, gespecialiseerd in enterprise information management, neemt het Amerikaanse Liaison Technologies over. Die houdt zich bezig met cloudgebaseerde applicatie-integratie voor grote bedrijven en oplossingen voor databeheer. Voor Liaison Technologies betaalt Opentext zo’n 310 miljoen...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com