Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  02-11-18 08:20

Telecompaper Nieuws
Apple stuwt omzet naar USD 62,9 mld in fiscaal Q4
Apple heeft over zijn fiscale vierde kwartaal, eindigend op 29 september 2018, een kwartaalomzet gerealiseerd van USD 62,9 miljard, een groei van 20 procent jaar-op-jaar. De kwartaalwinst per verwaterd aandeel komt uit op USD 2,91, een stijging met 41 procent. 

Read the full article on Telecompaper Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com