Feedjunkie.com






 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  01-11-18 12:02

Bright
Mag kinderopvang weer rijden met de stint? Kijk de uitspraak van de rechter
De rechtbank in Utrecht beslist om 13.00 uur of kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere zijn stint weer mag gebruiken. De uitspraak in kort geding kan vergaande consequenties hebben voor andere kinderdagverblijven, postbodes en overige gebruikers van de elektrische bolderkar. Volg het hier live.

Read the full article on Bright »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com