Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  31-10-18 11:11

Datanews.be
Ford en Baidu testen zelfrijdende wagens in China
De Amerikaanse automaker Ford en het Chinese Baidu gaan twee jaar lang zelfrijdende wagens testen op de Chinese wegen.

Read the full article on Datanews.be »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com