Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 14:34

Computable nieuwste ar...
Zoom koppelt conferencing aan Dropbox en Atlassian
Fabrikant Zoom gaat zijn videoconferencingproducten integreren met de technologie van Dropbox en Atlassian. Zo wordt het mogelijk om een Zoom-videovergadering te starten vanuit een gezamenlijk Dropbox-document of vanuit een ticket in incident management-systeem Jira Ops. Zoom...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com