Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 13:16

Tweakers.net Nieuws
EU reserveert 900MHz-frequentieband voor iot en rfid
De Europese Commissie reserveert extra frequentieruimte voor onder andere internet-of-things- en rfid-apparaten. Met het reserveren van de 900MHz-frequenties voor rfid volgt de EU de rest van de wereld.

Read the full article on Tweakers.net Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com