Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 13:12

Computable nieuwste ar...
De status van sam: Bart van Reeken (Van Doorne)
Software wordt steeds belangrijker voor organisaties en het managen van software dus ook. Hoe gaan organisaties hier mee om? En hoe wordt er vanuit verschillende functies naar software asset management (sam) gekeken? Om in kaart te...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com