Feedjunkie.com






 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 12:06

Computable nieuwste ar...
Ministerie I&W gunt miljoenenklus aan Caesar Groep
It-dienstverlener Caesar Groep uit Utrecht blijft het Omgevingsloket Online (OLO2) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) beheren en doorontwikkelen. Daarvoor krijgt het bedrijf wederom een opdracht gegund met een waarde van twee miljoen euro...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com