Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 11:52

SOLV Weblog
Op ex-kankerpatiënten gerichte reclame gebaseerd op likes niet in strijd met privacy
De Reclame Code Commissie
heeft in een uitspraak
van 25 september 2018 een klacht afgewezen tegen een op (ex-)kankerpatiënten
gerichte advertentie op Facebook op basis van ‘likes’ en/of klikgedrag.
De
zaak
Volgens klaagster werd zij
tijdens het ‘Facebooken’ ineens geconfronteerd met een op (ex-)kankerpatiënten
gerichte reclame van Trimbos. Het ging om een oor een anti-alcoholprogramma
voor mensen die kanker hebben. Klaagster meent dat daardoor reclame is gemaakt
in strijd met de Nederl...

Read the full article on SOLV Weblog »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com