Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 10:08

Telecompaper Nieuws
Overheid gunt contract voor bouw Omgevingsloket Online
IT-dienstverlener Caesar Groep heeft een meerjarige opdracht gewonnen voor het beheren en doorontwikkelen van het Omgevingsloket Online (OLO2). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zette vanuit de Directie Concern Informatievoorziening de offerte voor OLO2 uit in het voorjaar van 2018...

Read the full article on Telecompaper Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com