Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 09:17

Telecompaper Nieuws
Overheid wil meer samenwerking ministeries voor informatiebeveiliging, ICT
De overheid gaat maatregelen treffen om de informatiebeveiliging, de informatiehuishouding en de ICT binnen de Rijksdienst te verbeteren. Meer samenwerking tussen ministeries staat hierbij centraal. Binnenlandse Zaken gaat een voortrekkersrol nemen.

Read the full article on Telecompaper Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com