Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-10-18 07:04

nu.nl - Tech
'Politie maakt fouten bij verzamelen gebruikersdata internetters'
De Nederlandse politie zou fouten maken bij het verzamelen van internetgegevens. Privégegevens worden ten onrechte nog bewaard en er wordt te weinig op gelet wie er toegang toe heeft, blijkt vrijdag uit documenten in handen van de NOS.

Read the full article on nu.nl - Tech »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com