Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  11-10-18 18:53

Tweakers.net Nieuws
Gebruikers HP-systemen melden crashes na installatie Windows 10-patch
Enkele gebruikers van HP-computers melden dat ze een blue screen of death kregen na het installeren van de cumulatieve patch voor de Windows 10 October 2018 Update. De oorzaak lijkt bij een incompatibele HP-driver te liggen.

Read the full article on Tweakers.net Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com