Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  11-10-18 16:24

Telecompaper Nieuws
Bosch, Huawei willen IoT-diensten in China uitrollen
Bosch en Huawei hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van IoT-diensten in China te versnellen. De twee partners gaan de IoT Suite softwarediensten van Bosch beschikbaar maken in Huawei Cloud. Het is nog niet bekend of er ook buiten China samenwerking komt.

Read the full article on Telecompaper Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com