Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  11-10-18 12:46

Computable nieuwste ar...
‘Ethiek zit standaard in ai en machine learning’
Waarom willen klanten steeds vaker weten hoe algoritmen tot een uitkomst komen? Wat zijn de gevolgen van machine learning en ai voor de relatie tussen ict-leverancier en klant? Wie is er verantwoordelijkheid voor ai? Computable vroeg...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com