Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  11-10-18 08:19

Telecompaper Nieuws
Berec begint consultaties over werkprogramma, telecomcontracten, data-economie
EU-telecomregulator Berec komt met drie nieuwe openbare consultaties, volgend op de laatste plenaire vergadering van de binnen Berec verenigde EU-toezichthouders. Berec vraagt in de consultaties om feedback over haar werkprogramma 2019, evenals over de impact van de data-economie op de...

Read the full article on Telecompaper Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com