Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  10-10-18 16:30

Tweakers.net Nieuws
Microsoft stelt 60.000 patenten beschikbaar aan Linux-patentgroep
Microsoft treedt toe tot het Open Invention Network, een consortium van bedrijven die patenten delen om opensourcesoftware, met name Linux, te beschermen tegen claims. In het verleden diende Microsoft dergelijke claims in tegen Linux en Android.

Read the full article on Tweakers.net Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com