Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  10-10-18 09:45

Tweakers.net Nieuws
Google tekent beroep aan tegen mededingingsboete van 4,3 miljard euro
Google is in beroep gegaan tegen een boete van 4,3 miljard euro die het in juli van de Europese Commissie kreeg opgelegd voor overtreding van de mededingingsregels. Volgens de Commissie maakt Google misbruik van zijn machtspositie met zijn Android-besturingssysteem.

Read the full article on Tweakers.net Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com