Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-10-18 18:50

nu.nl - Tech
Instagram zet kunstmatige intelligentie in tegen pesten
Instagram zet kunstmatige intelligentie (AI) in bij het opsporen van pestgedrag in zowel foto's als bijschriften.

Read the full article on nu.nl - Tech »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com