Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  09-10-18 16:42

nu.nl - Tech
Instagram zet AI in tegen pesten in foto's en bijschriften
Instagram zet kunstmatige intelligentie (AI) in bij het opsporen van pestgedrag in zowel foto's als bijschriften.

Read the full article on nu.nl - Tech »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com